BİZ KİMİZ ?

Şirketimiz; 2019 yılı Temmuz ayında KOSGEB Ar-Ge desteği ile faaliyetlerine başlamıştır.

Temel çalışma alanımız, meyve fidanı ıslahı üzerine olup, bu çalışmalar sonucunda yeme kalitesi ve pazar değeri yüksek, biyotik – abiyotik stres koşullarına dayanıklı, muhafaza ömrü uzun, farklı yetiştiricilik sistemlerine uyumlu yeni meyve çeşitlerinin geliştirilmesi firmamızın ana amacını oluşturmaktadır.

Şirketimiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Evrenosoğlu ve S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB), Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) Teknokent çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Hali hazırda Ateş Yanıklığı Hastalığı (erwinia amylovora [burr.] Winslow et al.) ve Armut Psillidine (cacopsylla pyri (l.) (hemiptera: psyllidae)) karşı dayanıklı ticari armut çeşit adaylarının belirlenmesi çalışmalarımız devam ediyor. 

Firmamız ismini İzmir’in Ödemiş İlçesi’nin Bademli Mahallesinin eski adından almakta olup logomuz ‘’Islah ettiğimiz ürünlerde parmak izimiz var’’ mottosundan hareketle, tohum içinde parmak izidir.

PROJELERİMİZ

Ateş Yanıklığı Hastalığına Dayanıklı Armut Anaçlarının Belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş: KOSGEB

Durumu: Tamamlandı

Özet: Armut, ülkemiz için önemli meyve türleri arasında yer almakta olup, yetiştiriciliği, Erwinia amylovora adlı bakterinin neden olduğu ateş yanıklığı hastalığının 1985 yılında Türkiye’ye girmesi ile kısıtlanmıştır. Bu hastalığın bilinen yöntemlerle etkili bir mücadelesi bulunmamaktadır. En etkin yöntemin hastalığa dayanıklı çeşit ve anaçların kullanımı olduğu bilinmektedir. Bu amaçla planlanan bu projede, daha önceki projelerden elde edilmiş ve ateş yanıklığı hastalığına dayanıklılığı bakımından ön seleksiyon aşamasını geçmiş olan genotiplerle çalışılacaktır. Genotipler anaç olarak kullanılabilme yönünden değerlendirilerek tartılı derecelendirmeye tabi tutulacaktır. Seçilen genotiplerin DNA parmak izleri çıkarılarak, ilerleyen aşamalarda çeşit korumaları da sağlanmış olacaktır. Ümitvar bulunan genotiplerin bir ileri aşama seleksiyon parselleri kurulacaktır.

Ateş YanıklığıHhastalığı (erwinia amylovora [burr.] Winslow et al.) ve Armut Psillidine (cacopsylla pyri (l.) (hemiptera: psyllidae)) karşı dayanıklı ticari armut çeşit adaylarının belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK- TEYDEB 1501

Durumu: Devam Ediyor

Özet : Projenin amacı, Armutta Ateş Yanıklığı Hastalığı ve Armut Psillidi zararlısına aynı anda dayanıklı çeşit adaylarını belirlemektir. TOVAG 106O719 kodlu proje kapsamında, armutta hem Ateş Yanıklığı hastalığının sürgün enfeksiyonlarına dayanıklı hem de meyve kalite parametreleri bakımından üstün genotiplerin ıslahı ve ön seleksiyonu tamamlanarak, çeşit olarak tescil edilebilme potansiyelinde bulunan melez F1 genotipleri, bu projenin materyalini oluşturacaktır. Armutta, sürgün ve çiçek oluşumu aynı anda gerçekleştiğinden dolayı, melez genotipler Ateş Yanıklığı hastalığı enfeksiyon başlangıcı bakımından önemli olan çiçek enfeksiyonuna dayanıklılığı yönünden değerlendirilecektir. Bu materyaller eş zamanlı olarak, armut psillidine dayanım bakımından da test edilecektir. Sonuç olarak, armutta, bu iki tahripkar biyolojik faktöre dayanıklı ve pazar değeri yüksek genotipler tespit edilerek, bunların tescil ettirilmesi ile ülke ve Dünya armut üretim ve ticaretine değerli katkılar sağlanacaktır.

Meyve Eti Ve Kabuk Rengi Kırmızı, Geç Olgunlaşan Japon Eriği Tiplerinin Melezleme Yoluyla Islahı

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK- TEYDEB 1507

Durumu: Devam Ediyor

Özet: Tüketici talepleri sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Küresel iklim değişikliği ile ekolojik faktörlerde meydana gelen değişimler, tarımsal üretimi, sürdürülebilir ve ekonomik olmaktan uzaklaştırmaktadır. Tüketici isteklerini karşılayan çeşitlerin ıslahı son derece önemli hale gelmektedir. Proje kapsamında, üretiminde söz sahibi olup, ticaretinde potansiyelimizin çok altında olduğumuz erik türünde, üretici ve tüketici isteklerini karşılayacak genotiplerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Meyve eti ve kabuğu koyu renkli, albeni ve yeme kalitesi yüksek, geç çiçeklenip, geç derilen yeni genotiplerin eldesi bu duruma olanak sağlayacaktır. Sonuç olarak, ülke erik tarımını ileriye taşıyabilecek yeni çeşitlerin kısa sürede elde edilmesi ile erik ticaret hacminin yükseltilmesine katkıda bulunulacaktır. Geliştirilecek yeni genotiplerin sonraki erik ıslah çalışmalarında materyal olarak kullanılacak olması da çalışmanın önemini vurgulamaktadır.

Temsilci

Bademli Koopereratifi Danışmanı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?