KİRAZ – VİŞNE ANAÇLARI

Paylaşarak Destek Ol

Kuş Kirazı: Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir tohum anacıdır. Soğuklara dayanıklıdır. Verimli, derin, tınlı, geçirgen toprakları tercih eder. pH’ı yüksek, kireçli topraklarda kullanılmamalıdır. Büyük taç yapmaya meyillidir. Bu sebeple dikimden itibaren alçaktan taçlandırma ve geniş açılı dallandırma yapılmalıdır. Yaz aylarında su ihtiyacı yüksektir.

Mahlep: Sulama imkanı olmayan, çakıllı, kumsal arazilerde kullanılması önerilecek bir anaçtır. Kuş kirazına göre daha küçük taç oluşturur. Kuş kirazına göre kirece daha dayanıklıdır. Taban suyu yüksek arazilerde zarar görür.

Cab 6P: Yarı bodur vişne kökenli bir anaçtır. Ağır ve az geçirgen topraklara uyum sağlar. Yabani anaçtan %20-30 daha küçük ağaçlar oluşturur. % 9 aktif kirece dayanıklıdır.

Ma X Ma 14: Prunus mahalep X Prunus avium melezidir. Yarı bodur bir anaçtır. Ülkemizde çok değerli bir anaçtır. Kirece ve kurağa nispeten dayanıklıdır. Mahlep ve SL 64 anacına göre ağır topraklarda daha güvenli kullanılabilir. Verimli ve kaliteli meyve verir.

Ma X Ma 60: Ma X Ma 14 anacına göre daha kuvvetli bir anaçtır. Orta sıklıktaki dikimler için uygundur. Ma X Ma 14 ‘ün diğer özelliklerini taşımaktadır.

SL 64: Mahlep kökenli bir yarı bodur anaçtır. Kurak, kumlu, çakıllı taşlı, kireçli topraklara ve havalanması iyi nispeten ağır topraklara da uyum gösterebilir. Yorgun topraklarda da kullanılabilir.