Fraxinus (Dişbudak)

Yavaş büyüme gösteren fazla toprak ve iklim seçimi olmayan büyük ağaç olduğunda iyi gölgeleme yapan yaprak döken ağaçlardır.